ForTel s.r.o.
IČ:62909380 DIČ:CZ62909380
firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 34773
provozovna: Hodonínská 1090, 140 00 Praha 4
      tel: 241 481 378
tel./fax: 241 482 561

telokomunikační projekty
telekomunikační technika
telekomunikační montáže

projektové dokumentace

geodetické práce
  zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány

věcná břemena
  smlouvy o zřízení věcného břemene
  dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

územní rozhodnutí

zastoupení při jednání s úřady, Českým Telekomem,

strukturovaná kabeláž


| Projekty | Telekomunikace | Geodeti | Kontakty | Provozovna | Reference | Mapa stránek |