GEODETI

    geodetické práce
      zaměřování skutečného provedení staveb
      geometrické plány