PROJEKTY

  projektové dokumentace

  jednání s úřady

  územní rozhodnutí

  věcná břemena
    smlouvy o zřízení věcného břemene
    dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
    vyřízování souhlasů s umístěním telekonikačních vedení
    kompletace smluv a dohod o zřízení věcného břemene